بارگیری
بازگشت به اصلی

Adin Beach Hotel All Inclusive (آدین بیچ هتل آل اینكلوسیو)

TURKLER BELDESI, ALANYA / ANTALYA,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Facilities

Situated frontline to the sea, this popular modern hotel is located directly on the beach and enjoys excellent views over the Mediterranean Sea. Several pools and a spa area provide recreation possibilities, sports facilities include an own sailing club. The centre of the town of Avsallar can be reached within a short stroll; the city of Alanya with its castle is at a distance of about 20 km.


قیمت ها
فاصله ها
103/27 کیلومتر تا مرکز شهر
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید