بارگیری
بازگشت به اصلی

Sunrise Paradise Carlito S Place (سونریس پارادیس كارلیتو اس پلیس)

Little Corn East Side Near Cool Spot Hotel And Restaurant,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Facing the seafront in Corn Island Sunrise Paradise/Carlito´s Place features a private beach area. Boasting a 24-hour front desk this property also provides guests with a restaurant. All rooms include a balcony with sea views.The private bathroom is fitted with a shower.Corn Island Airport is 16 km away.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید