بارگیری
بازگشت به اصلی

Homa Shiraz (هوما شیراز)

Meshkinfam St. Next To Azadi Park,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

The Shiraz Homa Hotel is located in the north of Shiraz, located in Somayeh and steps from Azadi Park. A 20 minute drive from Shiraz International Airport. Shiraz Homa Hotel has a range of facilities and quality services to make your stay comfortable and enjoyable. All the Homa Hotel Shiraz rooms are equipped with hairdryer, TV, internet, telephone, safe and private bathroom. For convenience the hotel offers concierge service, reservation service tickets, restaurant reservations and local tours ..

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید