بارگیری
بازگشت به اصلی

Qom International Hotel (کوم اینترنشنال هتل)

Qom Province Qom Eram St,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

Excellent location within walking distance of haram and all local shops. Ideal for visiting the Masoomeh Shrine in Qom.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید