بارگیری
بازگشت به اصلی

Abbasi Hotel (آباسی هتل)

Amadegah St.Chaharbagh E Abbasi Ave. Isfahan Iran,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

The Abbasi hotel, in Isfahan, with 186 rooms, 19 Suites, 8 Safavid Suites, 7 furnished Apartment and 2 luxury rooms with Jacuzzi bath, has the best facilities equivalent to international standards. All bedrooms are equipped with one queen or two twin beds, air conditioning, refrigerator, radio, color TV, video and satellite services. Some of the rooms overlooking the garden and some of them with private balconies provide you with comfortable accommodation.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید