بارگیری
بازگشت به اصلی

Checkvienna Reschgasse (چکوینا رسچگاس)

25 Reschgasse,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

CheckVienna - Reschgasse is an apartment in Vienna 1.5 km from Raimund Theatre. This property offers access to free WiFi.The apartment is equipped with 1 bedroom and a fully fitted kitchen with a dishwasher. A flat-screen TV with cable channels is provided.Schönbrunn Palace is 1.5 km from the apartment while Schönbrunn Zoo is 2.3 km away. Vienna International Airport is 18 km from the property.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید