بارگیری
بازگشت به اصلی

Apartment Viktoria (آپارتمان ویكتوریا)

Mollardgasse 83,

مشاهده روی نقشه
اطلاعات
Other

The Margaretengürtel U4 Metro Station is 50 metres from the Apartment Viktoria which offers a kitchenette cable TV and free WiFi connection. Children can play in the inner garden.The Mariahilferstraße and the Westbahnhof Railway Station can be reached within 5 minutes on foot. The historical city centre can be reached within 5 minutes by metro or within a 30-minute walk from the Viktoria Apartment.

قیمت ها
نقشه

متاسفانه اين گزينه در حال حاضر موجود نيست

اعتبار نتایج جستجو تمام شد

اعتبار نتایج بعد از چند دقیقه به پایان می رسد، برای بروز رسانی دوباره جستجو کنید